Toiminimiyrittäjä löytää SSTP:llä työn merkityksellisyyden

Vuosi sitten Neea Pajula pohti ryhtymistä sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminimiyrittäjäksi. Toiveena oli yhdistää vuosien ammattitaito ja laadukas työn toteutus mielekkäällä tavalla. Suur-Salon Tukipalveluiden työhaastattelussa päätös oli helppo tehdä.

"Tutustuin Suur-Salon Tukipalveluihin vuonna 2021 kollegan suosituksesta. Kun tulin työhaastatteluun, sain vahvistuksen ajatuksilleni ja päätin lähteä mukaan toiminimiyrittäjänä", hän kertoo.

Suur-Salon Tukipalveluissa korostuu Pajulan mukaan vastuu-vapaus-malli.

"Täällä saan työskennellä yrittäjänä asiakaslähtöisesti ja omien arvojeni ja ammattieettisten periaatteideni mukaisesti. Se mahdollistaa työskentelyn jatkuvuuden. Koen, että saan työhöni merkityksellisen otteen yhdessä ihmisten ja yhteisöjen kanssa", Pajula luonnehtii.

Suur-Salon Tukipalveluissa Pajula kokee voivansa tehdä merkityksellistä, ihmisläheistä työtä. Hän pitää siitä, että voi tehdä työtä, mikä ei ole ristiriidassa oman arvomaailman kanssa. Kiitosta saa myös johtoryhmän tuki. Sitä on tarjolla esimerkiksi oman ammatillisen kasvun kehittämiseen. 

"Johtoryhmä huolehtii siitä, että asiakkaiden tarpeet kohtaavat kaltaisteni alihankkijoiden ammatti-osaamisen kanssa. Näin osaltaan varmistetaan laadukkaan ja tuloksellisen työskentelyn toteutuminen. Olen tyytyväinen yhteistyöhön Suur-Salon tukipalveluiden kanssa."