Omien voimavarojen tunnistaminen auttaa kehittämään työntekoa

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksen tavoitteet liittyvät oman työn kehittämiseen ja siinä jaksamiseen. Toteutamme työnohjausta tavoitteellisesti siten, että asiakas voi tunnistaa omat voimavaransa ja oppii kannattelemaan motivaatiota tekemäänsä työtä kohtaan.

Lähtökohtana on saada työhön uusia näkökulmia. Niiden löytämiseksi työnohjauksessa aloitetaan tutustumalla asiakkaan kykyihin ja valmiuksiin. Sen pohjalta määritellään tavoitteet työnohjauksen prosessille.

Luottamuksellisella työnohjauksella vahvistetaan työntekijän hyvinvointia ja autetaan kehittämään myös työyhteisön toimintaa. Lopputulos näkyy työn laadun paranemisessa.