Tukea lähiverkolle tutussa ympäristössä

Lasten ympärivuorokautista kotihoitoa voidaan tarvita silloin, kun vanhempi tai vanhemmat eivät kykene hoitamaan lasta eikä kukaan omaisista voi olla lapsen turvana. Tilanne voi tulla eteen, kun vanhempi uupuu tai joutuu sairaalahoitoon, eikä lähiverkostoa saada avuksi heti lapsen tai lasten tueksi.

Suur-Salon Tukipalvelut huomioivat lasten ympärivuorokautisen kotihoidon kokonaispalveluna. Siihen kuuluvat lastenhoidon lisäksi tavanomaiset kodinhoidolliset tehtävät, kuten ruoanlaitto, pyykkääminen ja kodin normaali kunnossapito. 

Suur-Salon Tukipalvelut tarjoaa palvelua tilattaessa selvityksen palvelun hoitamiseen tarjottavasta henkilöstä, hänen koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. Työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, ja jokaisen perheen kohdalla työntekijä valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ympärivuorokautinen lasten kotihoito on tarjolla perheille nopeasti ja joustavasti. Sen tarpeen määrittelee kunnan sosiaalipalveluviranomainen perheen yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Lapsen kotihoitoa voidaan tarjota myös sijaishuollossa olevan lapsen perheille.