Suur-Salon Tukipalvelut Oy:n sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon palvelut kuuluvat kaikille. Suur-Salon Tukipalveluissa tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä sekä lisätä sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja toimijuutta.

Vastaamme asiakkaidemme ja heidän perheidensä yksilöllisiin tarpeisiin. Tunnistamme tarpeen ja etsimme oikean ratkaisun yhdessä asiakkaan, perheen ja yhteistyökumppanimme kanssa. Olemme mukana prosessissa suunnittelusta, seurantaan ja arviointiin.

 

Kaikki sosiaalipalvelumme

Tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötoiminta keskittyy lapsen ja nuoren tukemiseen niin, että hänen voimavaransa sekä arjenhallinnan taidot kasvavat. 

Lue lisää...

 

Perhetyön palvelut

Perhetyön keskiössä on koko asiakasperheen hyvinvoinnin ja arkielämän rakenteiden koheneminen. Perhetyö on koko perhettä osallistavaa tukityötä, jossa pääpaino on vanhemmuuden tukemisessa ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa.

Lue lisää...

 

Valvotut tapaamiset

Kaikilla lapsilla on oikeus omiin vanhempiin. Jos yhteys on katkennut, voidaan valvotuissa tapaamisissa yhteyden löytämiseen myötävaikuttaa. Valvottujen tapaamisten viitekehyksenä on vuorovaikutuksellisuus.

Lue lisää...

 

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä koko perheen ongelmien ratkaisemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Lue lisää...

Ympärivuorokautinen lasten kotihoito

Lasten ympärivuorokautista kotihoitoa voidaa tarvita silloin, kun vanhempi tai vanhemmat eivät voi hoitaa lasta eikä kukaan omaisista voi olla lapsen turvana. 

Lue lisää...

 

Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Lue lisää...

 

NEPSY

Tarjoamme tukea asiakkaille, joilla ilmenee NEPSY-haasteita. Hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Lue lisää...