Blogi

sopimus
| Jenna Rinnekari

Suur-Salon Tukipalvelut paransi sopimuskäytäntöjään

 

Työllistämme useita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Tämä malli on todettu hyväksi ja toimivaksi molempien osapuolien näkökulmasta.

 

”Meidän toimintamme nojaa vahvasti alihankintasopimuksiin, joten haluttiin, että tilanne on myös sopimusten puolesta tukevalla pohjalla”, kertoo terapiapalveluista vastaava asiantuntija Juhani Koivu.

 

kukka
| Tiina Valtanen

Tuloksellisuus on ollut SSTP:n tämän vuoden laatusana, sillä tänä vuonna starttaa markkinoille SSTP:n luoma tarvelähtöinen ennaltaehkäisevä KIILA – Varhainen perhepalvelu. KIILAN tavoitteena on lyhyellä ja intensiivisellä interventiolla saavuttaa toivottu muutos nopeammin tukemalla perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia erilaisin toiminnallisin menetelmin.

Kari Saarinen
| Kari Saarinen

KELA:n kuntoutuspsykoterapiaa järjestetään myös musiikkiterapiana 16 – 26 –
vuotiaille. Terapiaa voi jatkaa 28 – vuotiaaksi, jos hakemus on tehty 25 – vuotiaana.


Musiikkiterapia on todettu tutkimuksissa hyödylliseksi hoidoksi ahdistus – ja
mielialahäiriöiden hoidossa. Keskustelun lisäksi musiikkiterapiassa voidaan käyttää musiikin
kuuntelua, soittamista, laulamista, musiikin tallentamista, liikettä, kuvaa ja kirjoittamista
vuorovaikutuksen keinoina.

Neea Pajula
| Neea Pajula
Neea Pajula on kokenut tukihenkilötyön ja perhetyön ammattilainen. Toiminimiyrittäjänä Suur-Salon Tukipalveluissa hänellä on tilaisuus palvella asiakkaitaan omien arvojensa mukaisesti.

Blogi

Tässä blogissa ajatuksiaan jakavat Suur-Salon Tukipalveluiden työntekijät sekä vieraskirjoittajat.