Olemme Suomen pitkäaikaisimpia alamme palveluntarjoajia

Suur-Salon Tukipalvelut Oy on yksi Suomen pitkäaikaisimpia yksityisiä sosiaali- ja terapiapalveluja tarjoavia yrityksiä. Tarjoamme ennaltaehkäiseviä avohuollon tukipalveluja lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Toimintamme lähtee aina asiakkaidemme ja heidän perheidensä yksilöllisistä tarpeista. Toteutamme tukipalvelut suunnitelmasta ja seurannasta arviointiin yhdessä asiakkaiden, tämän perheen sekä mukana olevien yhteistyötahojen kanssa.

Olemme nähneet ja kokeneet paljon, joten tunnistamme muutoksen alallamme. Nyky-yhteiskunnassa ilmenee paljon syrjäytymistä, minkä vuoksi tukityön tarve niin perheiden kuin yksilöiden keskuudessa kasvaa. Moninaiset tarpeet korostuvat erityisesti perheissä.

Periaatteisiimme kuuluvat jatkuva palveluiden kehittäminen ja joustava työskentely. Toimimme pääsääntöisesti Varsinais-Suomessa. Jaamme myös pitkän yhteistyöhistorian kuntien kanssa, mikä mahdollistaa laajat verkostot toiminnan valtakunnalliseen toteuttamiseen. Näin voimme tarjota apua nopeasti juuri sitä tarvitseville.

Suur-Salon Tukipalvelut tiimi

Hallinto ja johtotiimi

Esa Avellan

Perhe -ja pariterapeutti ET
PERHEPALVELUVASTAAVA
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi mm. psykoedukatiivisen perheohjauksen ohjaajakoulutus ja erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus. Työkokemusta lasten ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä ja lastensuojelutyöstä -90 luvun alusta alkaen.

esa@sstp.fi
puh. 0503312869

Markus Ihalainen

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINNAN VASTAAVA
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan sairaanhoitaja. Kokemusta lasten ja nuorten kanssa tehtävästä psykiatrisesta hoito- ja tukihenkilötyöstä 2000-luvun alusta.

markus@sstp.fi
puh. 0407422006

Juhani Koivu

Psykoterapeutti YET
TERAPIAVASTAAVA JA VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta psykiatrisesta- ja lastensuojelutyöstä vuodesta -97 alkaen. Koulutus Psykiatrinen sairaanhoitaja AMK ja Psykotetapeutti YET.

juhani@sstp.fi
puh. 0440552774

Jenna Rinnekari

Johtotiimi
TALOUSHALLINNON VASTAAVA
Koulutus ja erityisosaaminen
Vastaa laskutuksesta sekä muista taloushallinto- ja toimistotöistä. Koulutukseltaan taloushallinnon merkonomi. Työskennellyt talousalalla useita vuosia.

laskutus.sstp@gmail.com
puh. 0504132195

Alihankintana toimivat perhetyöntekijät ja tukihenkilöt

Aini Nybergh

Perheterapeutti VET
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET, PERHETERAPIA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt kymmeniä vuosia lasten, nuorten ja päihteidenkäyttäjien kanssa sekä heidän perheiden. Erikoisalana moniongelmaiset perheet. Perheterapeutti (VET), TF-CBT-terapeutti (traumafokusoitu kognitiivisbehavioraalinen terapia) ja NET-terapeutti (narratiivinen altistusterapia).

Katja Juuti

Sairaanhoitaja AMK, Psykoterapeutti, Työnohjaaja
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Koulutus ja erityisosaaminen
Perhepsykoterapeutti ET, integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (al.2020). Voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, lastensuojelun erikoistumiskoulutus ja vakauttavan perhepsykoterapian lisäkoulutus (trauma).

Susanna Syrjälä

Perheterapeutti ET, Psykoterapeutti, Työnohjaaja
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutukseltaan terveydenhoitaja ja mielenterveystyöhön suuntautunut sairaanhoitaja. Työkokemusta lastenpsykiatrialta, lastensuojelusta, väestövastuuneuvolatyöstä ja kriisityöstä. Traumakoulutuksina Vakauttava perheterapia, Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (Tf-KKT -terapeutti), Narratiivinen altistusterapia ja Kriisityön erikoistumisopinnot. Neuropsykiatrinen valmentaja. EMDR-terapeutti.

Hanna Sirkiä

Psykoterapeutti, Perheterapeutti ET, Työnohjaaja
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Koulutus ja erityisosaaminen
EMDR-terapeutti sekä sairaanhoitaja. Pitkä työkokemus nuorisopsykiatrialta sekä kehitysvammahuollosta. Työkokemusta myös lastenpsykiatrialta sekä lastensuojelusta vuodesta 2017. Lisäkoulutukset: DKT- taitovalmennus, Altistus ahdistukselle- koulutus, Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus.

Taija Koppinen

Sosionomi (amk), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
PERHETYÖ, PERHEKUNTOUTUS JA TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Vahva osaaminen nuorten ja perheiden kanssa toimimisesta. Yli 5 vuoden työkokemus lastensuojelutyöstä erityislastenkodista sekä perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötyön kokemusta neljän vuoden ajalta. Lisäksi minulla on kasvatusalan työkokemusta useamman vuoden ajalta päiväkodista. Täydennyskoulutuksia: psykiatrian- ja mielenterveyden- koulutuksia sekä päihdetyön koulutus, Traumahäiriöt ja vakauttaminen -koulutus, Kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus.

Mira Sirkiä

Psykiatrinen sairaanhoitaja
PERHETYÖ, NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA, TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukselta sairaanhoitaja AMK. Kokemusta perhetukikeskuksen ohjaajana, jossa työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa ja lisäksi tehnyt lastensuojelun avohuollon perhetyötä usean vuoden ajan. Työssä ovat tulleet tutuksi erilaiset menetelmät, joilla tukea perheitä. Koulutuksia mm. lastensuojelun erikoistumiskoulutus, perhearviointi ja vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Tiina Hämäläinen

Sosionomi AMK
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutuksia mm. perheasioiden sovittelu, mielenterveyden ensiapu 1, systeeminen työskentely lastensuojelussa. Erityisosaamisalueena parisuhdetyöskentely, eroperheet sekä uusperheet.

tiina.hamalainen81@gmail.com
puh. 0400533997

Kati Lastunen

Yhteiskuntatieteiden maisteri
PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukselta sosiaalityöntekijä (YTM). 12 vuoden kokemus lastensuojelusta sekä aikuissosiaalityöstä. Lisäksi aiempaa työkokemusta päihdetyöstä ja varhaiskasvatuksesta.

kati.k.lastunen@gmail.com
puh. 0442854129

Antti Remahl

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Toiminut lastenkodinohjaajana reilun 10 vuoden ajan. Kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä ja valvotuista- sekä tuetuista tapaamisista. Neuropsykiatrinen valmentaja.

Piia Järvinen

Sosionomi AMK
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2004, suuntautuminen sosiaalipalveluihin ja ohjaukseen. Lisäkoulutuksina eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja (2021), systeeminen työskentely lastensuojelussa, nuoren mielen ensiapu. Työkokemusta päivähoidosta, sijaishuollosta sekä ammattikoulusta. Työskennellyt ammattikoulussa kuraattorina ja ohjaajana sekä viimeisimmät vuodet lastensuojelussa ja perhepalveluissa.

Neea Pajula

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2018 suuntautuen päihde-ja mielenterveystyöhön. Opiskellut kriisityön sekä psykologisen ensiavun. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Kokemusta vaativasta lastensuojelutyöstä, psykiatrian avopalveluista nuorten ja aikuisten parissa. Lisäksi työhistoriaa geriatrian tehostetusta palveluasumisesta. Työskennellyt lasten, perheiden, nuorten sekä aikuisten parissa vuodesta 2017.

Miia Suilamo

Sairaanhoitaja YAMK
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Lähihoitaja, sairaanhoitaja YAMK, eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Useita alaan liittyä lyhyempiä täydennyskoulutuksia. Kymmenien vuosien kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä. Kokemusta myös usean vuoden ajalta lastensuojelusta sekä Voimaperheet- perhevalmennuksesta. Hevostalliyrittäjä, joka vahvistaa eläinavusteisuuden vielä vahvemmin kaikkeen työskentelyyn. Eläimissä on hiljaista viisautta ja voimme oppia niiltä paljon. Ne eivät arvostele vaan hyväksyvät meidät sellaisena kuin olemme. Tämä on myös minun kantava arvoni, olet hyväksytty ja arvostettu omana itsenäsi.

miia@hantavarten.fi
puh. 0445721197

Janina Kult

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2013 lähihoitajaksi mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelmasta sekä 2018 valmistunut sairaanhoitajaksi. Pitkä kokemus mielenterveyskuntoutujien parissa tehdystä työstä sekä kokemusta autismin kirjon lapsista lastensuojelun puolelta. Lisäksi naapuruussovittelun koulutus, työkykykoordinaattori ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutus.

Kaisa Remahl

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa perhetukikeskuksen sekä perhekuntoutuskeskuksen ohjaajana. Työssä ovat tulleet tutuksi erilaiset menetelmät tukemaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyä. Suorittanut erityispedagogiikan perusopinnot sekä ratkaisukeskeisen nepsyvalmentajan pätevyyden.

Jenna Leiko-Koskinen

Sosionomi AMK, lähihoitaja
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukset: Uusperheneuvoja, toimiva lapsi ja perhe menetelmä (lapset puheeksi menetelmä ja TLP interventio ja neuvonpito), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykoterapeuttiset valmiudet sekä vahvuusperustainen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Työkokemusta lastensuojelusta, perheistä ja lapsista yli 20 vuoden ajalta.

Leena Puumalainen

Sosionomi ja sairaanhoitaja AMK
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutusta lisäksi: Lähihoitaja (päihde-, mielenterveys- ja kriisityö), lastensuojelutarpeen selvitys, nuorten mielenterveystyö, läheisneuvonpito ja sen koollekutsujan sekä yhteistyövanhemmuuden koulutus. Työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollossa kymmeniä vuosia eri työtehtävissä. Kaikessa työskentelyssä lähtökohta on ollut muutostyöskentely.

Taija Tuominen

Lähihoitaja
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Lasten ja nuorten erityisohjaaja. Ammattitutkinto mielenterveys- ja päihdetyöstä, valmistunut 2018. Toiminut ammatillisena ohjaajana sekä lastensuojelussa usean vuoden. Valmistunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2019, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Janne Iivonen

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan lähihoitaja ja vuosien työkokemus kehitysvammaisten asumisyksiköstä.

Terhi Hietanen

Neuropsykiatrinen valmentaja, lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 1996 ja neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2018. Opiskellut myös LCF® Life coachiksi, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa ja kognitiivista käyttäytymistiedettä. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2.

Veera Lehti

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 2011. Työskennellyt lasten parissa päiväkodissa valmistumisesta lähtien. Suorittanut tukiviittomakurssin. Valmistunut voimavarakeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi 02/2023.

Helena Boberg

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lastensuojelun eri työtehtävistä usean vuoden ajalta. Käynyt kiintymyssuhdekeskeisen lastensuojelutyön koulutuksen sekä suorittanut psykoterapeuttiset perusvalmiudet. Valmistunut voimavarakeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi 02/2023.

Suvi Heikkilä

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2015 (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö). Kokemusta nuorten kanssa työskentelystä ryhmä- ja perheryhmäkodissa. Käynyt syksyllä 2017 nuoren mielen ensiapu-koulutuksen. Puhuu myös sujuvaa espanjaa ja englantia.

Sami Nummelin

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Lyhytterapeutti, psykodynaaminen psykoterapeutti (2021-2024) Työskennellyt vuodet 2015-2018 lastensuojelussa ja vuodesta 2017 toiminut tukihenkilönä.

Maiju Rantanen

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALTOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2015 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi ja sosionomiksi 2020. Työhistoria lasten ja nuorten parissa vuodesta 2015. Täydennyskoulutuksia mm. traumahäiriöt sekä kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus. Aloittanut syksyllä 2021 eläinavusteisen neuropsykiatrinenvalmentaja koulutuksen.

Anni Sipilä

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi 2001. Työskennellyt lasten- ja nuorten psykiatrisilla osastoilla. Tällä hetkellä työskentelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa koulunkäyntiohjaajana.

Janni Portaankorva

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi. Monen vuoden kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Toiminut aikaisemmin mm. lastenkodin ohjaajana. Valmistunut voimavarakeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi 02/2023.

Mikko Pahkasalo

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2016, erikoistunut psykiatriseen hoitotyöhön. Kouluttautunut Certified High Performance Coach -valmentajaksi 2018. Erityisosaamisena kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, stressinkäsittely ja ajankäytönhallinta. Kokemusta lastensuojelusta eri sektoreilla.

Emmi Mäenpää-Näreoja

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi lasten ja nuorten koulutusohjelmasta vuonna 2014, ja siitä lähtien työskennellyt päiväkodeissa. Toiminut lasten ja nuorten koripallovalmentajana vuodesta 2009. Suorittanut tukiviittomakoulutuksen.

Saija Arvisto

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Lähihoitajakoulutuksen lisäksi ratkaisukeskeinen neuropsykiatrian valmentaja ja sairaanhoitaja. Kokemusta päiväkodista, nuoriso-ohjauksesta ja henkilökohtaisesta avustajasta sekä kehitysvammahuollosta.

Maria Ahlroos

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Lähihoitaja, lasten ja nuorten osaamisala, erikoisammattitutkinto lasten ja nuorten ohjaamisesta, tukiviittomakoulutus, kuntoutus- tuki ja ohjausalan erikoisammattitutkinto. Monen vuoden kokemus kehitysvammaisten parissa työskentelystä. 2023 koira-avusteinen kasvastus- ja kuntoutustyön tutkinto 10 op Jamk.

mariaahlroos@gmail.com
puh. 0440863364

Jarko Hammar

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutus lähihoitaja. Opiskelee tällä hetkellä erityispedagogiikkaa ja psykologiaa. Työkokemusta lasten ja nuorten parissa 13 vuotta.

Nina Elonen

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan sosionomi. Valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi vuonna 2020. Tällä hetkellä kognitiivisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa (v. 2022-2025). Työkokemusta usealta vuodelta kriisityöstä. Lisäksi työskennellyt varhaiskasvatuksessa.

Johanna Järvinen

Sosionomi AMK
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Lisäkoulutuksina mm. vakauttava perhetyö, dialektisen käyttäytymisterapian taitomenetelmät, Lapset puheeksi-menetelmä, Theraplay sekä koirat kasvatus- ja sosiaalialalla ohjaajan tutkinto. Aloittanut opinnot 2021 kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Työkokemusta erityispäivähoidosta 2002-2012 ja lastensuojelusta vuodesta 2012. Vahva osaaminen Nepsy-asioista sekä psykiatrisista haasteista.

johannajarvinen78@gmail.com
puh. 0400903051

Lotta Lehtonen

Fysioterapeutti AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 2017 ja fysioterapeutiksi 2020. Työskennellyt lasten parissa päiväkodeissa sekä neurologisten kuntoutujien parissa fysioterapeuttina.

lottalehtonenn@gmail.com
puh. 0409613707

Kari Saarinen

Filosofian maisteri, mielenterveyshoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Vahva osaaminen nuorten musiikkiterapiasta. Työkokemusta alalta on jo 80-luvulta lähtien. Pitkä kokemus antaa hyvän pohjan työskentelyyn eri teorioita ja menetelmiä yhdistellen.

Merita Gustafsson

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Ekspressiivinen taideterapiaohjaaja, koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. MTEA1, MTEA2 Kokemusta hoitoalalta yli 20 vuotta kaiken ikäisistä.

Pekka Mujunen

Psykologi
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt nuorten kanssa pitkään useilla eri sektoreilla. Koulutukseltaan psykologi ja työnohjaaja.

Työsuhteessa toimivat perhetyöntekijät ja tukihenkilöt

Tiina Valtanen

Sosionomi YAMK
PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Yhteisöpedagogi AMK, ammattillisen opettajan padagoginen pätevyys. Valmistunut 2022 neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op. Pitkä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä perhe- ja lastensuojelutyöstä. Lisäksi tehostetun perhetyön koulutus, johtamisvalmennus ja -tiimityön koulutus sekä useita muita alan koulutuksia. Voi työskennellä myös viron kielellä.

Johannes Nygård

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Psykoterapeuttiset valmiudet, perheterapeuttinen ja systeeminen perhetyö (Suomen psykologinen instituutti), Avekki 1 ja 2 , Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2.

Hanna Keski-Valkama

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja, sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja. Valmistuu 2024 kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi (Integrum). Työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta vuodesta 2012 lähtien, pääpaino psykiatrialla ja lastensuojelussa. Lisäkoulutuksina mm. taitava tunnemieli -ohjaaja, kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus, sekä traumahäiriöt ja vakauttaminen lastensuojelussa.

Anne Hurve

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta psykoosiosastolta sekä A-klinikan kuntoutuskodista. Lähihoitajan lisäksi koulutuksia mm. nuoren mielen ensiapu, mielenterveyden ensiapu2.

Janne Kilponen

Koulunkäynninohjaaja
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Työskennellyt koulunkäynninohjaajana vuodesta 2022.

Satu Rasul

TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Sami Keto-Oja

Koulunkäynninohjaaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt koulunkäyntiohjaajana vuodesta 2014.

Maria Hammarberg

Lähihoitaja, koulunkäynninohjaaja
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2000 (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö). Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto vuodelta 2019. Kokemusta lasten kanssa työskentelystä koulunkäynninohjaajana vuodesta 2018. Monialaosaaja. Monta vuotta mukana Tupurin koulun vanhempaintoimikunnassa sekä SalPan jalkapallojaoston juniori toiminnassa.

Janina Aaltonen

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Työkokemusta lasten ja nuorten parissa, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä vastaanottokeskustyöstä sairaanhoitajana. Kokemusta myös tukiperhe toiminnasta. Kielitaitona sujuva Italian kieli.

janina.aaltonen75@gmail.com
puh. 0401924650

Arkan Rasul

TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Jukka Känkänen

Mielenterveyshoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lasten ja nuorten hoito- ja tukihenkilötyöstä jo yli 20 vuodelta.

Sanna Somerikko

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan terveydenhoitaja. Kokemusta lasten- ja perheiden kanssa työskentelystä yli 25 vuotta. Aikaisemmalta koulutukseltaan lastenhoitaja, joten työkokemusta myös päiväkodista.

Jaana Mikkola

Fysioterapeutti
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt vuosia lasten- ja nuorten poliklinikoilla. Kokemusta erityisesti syömishäiriöiden ja ahdistusoireiden hoidosta. Työvälineenä hengitys vuorovaikutuksen ja itsesäätelyn tukena -koulutus. Kokemusta lasten mieliala- ja käytöshäiriöoireista. Psykofyysinen fysioterapeutti.

Kari Ropponen

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta vaativasta lastensuojelutyöstä yli 10 vuoden ajan.

Annika Hellsberg

Sosionomi
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Maria Toivonen

Koulunkäynninohjaaja
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Taina Kojo

Opettaja
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Emilia Vapaavuori

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Päivi Niemi

Sairaanhoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Maria Honkasaari

Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa