Olemme Suomen pitkäaikaisimpia alamme palveluntarjoajia

Suur-Salon Tukipalvelut Oy on yksi Suomen pitkäaikaisimpia yksityisiä sosiaali- ja terapiapalveluja tarjoavia yrityksiä. Tarjoamme ennaltaehkäiseviä avohuollon tukipalveluja lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Toimintamme lähtee aina asiakkaidemme ja heidän perheidensä yksilöllisistä tarpeista. Toteutamme tukipalvelut suunnitelmasta ja seurannasta arviointiin yhdessä asiakkaiden, tämän perheen sekä mukana olevien yhteistyötahojen kanssa.

Olemme nähneet ja kokeneet paljon, joten tunnistamme muutoksen alallamme. Nyky-yhteiskunnassa ilmenee paljon syrjäytymistä, minkä vuoksi tukityön tarve niin perheiden kuin yksilöiden keskuudessa kasvaa. Moninaiset tarpeet korostuvat erityisesti perheissä.

Periaatteisiimme kuuluvat jatkuva palveluiden kehittäminen ja joustava työskentely. Toimimme pääsääntöisesti Varsinais-Suomessa. Jaamme myös pitkän yhteistyöhistorian kuntien kanssa, mikä mahdollistaa laajat verkostot toiminnan valtakunnalliseen toteuttamiseen. Näin voimme tarjota apua nopeasti juuri sitä tarvitseville.

Suur-Salon Tukipalvelut tiimi

Hallinto ja johtotiimi

Esa Avellan

Perhe -ja pariterapeutti ET
PERHEPALVELUVASTAAVA
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi mm. psykoedukatiivisen perheohjauksen ohjaajakoulutus ja erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus. Työkokemusta lasten ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä ja lastensuojelutyöstä -90 luvun alusta alkaen.

esa@sstp.fi
puh. 0503312869

Markus Ihalainen

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINNAN VASTAAVA
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan sairaanhoitaja. Kokemusta lasten ja nuorten kanssa tehtävästä psykiatrisesta hoito- ja tukihenkilötyöstä 2000-luvun alusta.

markus@sstp.fi
puh. 0407422006

Juhani Koivu

Psykoterapeutti YET
TERAPIAVASTAAVA JA VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta psykiatrisesta- ja lastensuojelutyöstä vuodesta -97 alkaen. Koulutus Psykiatrinen sairaanhoitaja AMK ja Psykotetapeutti YET.

juhani@sstp.fi
puh. 0440552774

Jenna Rinnekari

Johdon assistentti
TALOUSHALLINNON VASTAAVA
Koulutus ja erityisosaaminen
Vastaa laskutuksesta sekä muista taloushallinto- ja toimistotöistä.

laskutus.sstp@gmail.com
puh. 0504132195

Perhetyöntekijät, tukihenkilöt ja terapeutit

Aini Nybergh

Perheterapeutti VET
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET, PERHETERAPIA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt kymmeniä vuosia lasten, nuorten ja päihteidenkäyttäjien kanssa sekä heidän perheiden. Erikoisalana moniongelmaiset perheet. Perheterapeutti (VET), TF-CBT-terapeutti (traumafokusoitu kognitiivisbehavioraalinen terapia) ja NET-terapeutti (narratiivinen altistusterapia).

Paula Seppälä

Sosionomi YAMK
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Perhetyön erikoisopinnot, dialoginen verkostotyö, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentely, NLP-Practitioner. Aiemmin työskennellyt päivähoidossa ja lastensuojelussa.

Katja Juuti

Sairaanhoitaja AMK, Psykoterapeutti, Työnohjaaja
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Koulutus ja erityisosaaminen
Perhepsykoterapeutti ET, integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (al.2020). Voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, lastensuojelun erikoistumiskoulutus ja vakauttavan perhepsykoterapian lisäkoulutus (trauma).

Mira Sirkiä

Psykiatrinen sairaanhoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt perheiden ja nuorten parissa perhetukikeskuksen ohjaajana vuodesta 2010. Työssä tutuksi ovat tulleet mm. perhearviointi ja erilaiset DKT-menetelmät

Taija Tuominen

Lähihoitaja
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Lasten ja nuorten erityisohjaaja. Ammattitutkinto mielenterveys- ja päihdetyöstä, valmistunut 2018. Toiminut ammatillisena ohjaajana sekä lastensuojelussa usean vuoden. Valmistunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2019, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Kaisa Remahl

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa perhetukikeskuksen sekä perhekuntoutuskeskuksen ohjaajana. Työssä ovat tulleet tutuksi erilaiset menetelmät tukemaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyä. Suorittanut erityispedagogiikan perusopinnot.

Nina Kanervo

Sosionomi AMK
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskentelee pienryhmäkodissa ohjaajana. Koulutus mm. trauma- ja kiintymyssuhteen hyödyt ja mahdollisuudet lastensuojelussa, sijoitetun lapsen traumahoitomalli sekä traumatisoituneen lapsen kohtaaminen ja kuntouttaminen sijaishuollossa.

Taija Koppinen

Sosionomi (amk)
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lastensuojelutyöstä lastenkodissa. Koulutuksia mm. traumahäiriöt ja vakauttaminen, kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Jenna Leiko-Koskinen

Sosionomi AMK, lähihoitaja
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukset: Uusperheneuvoja, toimiva lapsi ja perhe menetelmä (lapset puheeksi menetelmä ja TLP interventio ja neuvonpito), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet . Työkokemusta lastensuojelusta, perheistä ja lapsista yli 20 vuoden ajalta.

Helena Boberg

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lastensuojelun eri työtehtävistä yli viiden vuoden ajalta. Käynyt kiintymyssuhdekeskeisen lastensuojelutyön koulutuksen sekä suorittanut psykoterapeuttiset perusvalmiudet.

Susanna Syrjälä

Perheterapeutti ET, Psykoterapeutti, Työnohjaaja
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutukseltaan terveydenhoitaja ja mielenterveystyöhön suuntautunut sairaanhoitaja. Työkokemusta lastenpsykiatrialta, lastensuojelusta, väestövastuuneuvolatyöstä ja kriisityöstä. Traumakoulutuksina Vakauttava perheterapia, Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (Tf-KKT -terapeutti), Narratiivinen altistusterapia ja Kriisityön erikoistumisopinnot. Neuropsykiatrinen valmentaja.

Hanna Sirkiä

Psykoterapeutti, Perheterapeutti ET, Työnohjaaja
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Koulutus ja erityisosaaminen
Sairaanhoitaja, mielenterveystyö. Pitkä työkokemus nuorisopsykiatrialta sekä kehitysvammahuollosta. Työkokemusta myös lastenpsykiatrialta sekä lastensuojelusta vuodesta 2017. Lisäkoulutukset: DKT- taitovalmennus, Altistus ahdistukselle- koulutus, Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus.

Antti Remahl

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Toiminut lastenkodinohjaajana reilun 10 vuoden ajan. Kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä ja valvotuista- sekä tuetuista tapaamisista. Lisäksi kokemusta nepsylapsista.

Piia Järvinen

Sosionomi AMK
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2004, suuntautuminen sosiaalipalveluihin ja ohjaukseen. Lisäkoulutuksina eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja (2021), systeeminen työskentely lastensuojelussa, nuoren mielen ensiapu. Työkokemusta päivähoidosta, sijaishuollosta sekä ammattikoulusta. Työskennellyt ammattikoulussa kuraattorina ja ohjaajana sekä viimeisimmät vuodet lastensuojelussa ja perhepalveluissa.

Sanna Somerikko

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan terveydenhoitaja. Kokemusta lasten- ja perheiden kanssa työskentelystä yli 25 vuotta. Aikaisemmalta koulutukseltaan lastenhoitaja, joten työkokemusta myös päiväkodista.

Neea Pajula

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2018 suuntautuen päihde-ja mielenterveystyöhön. Opiskellut kriisityön sekä psykologisen ensiavun. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Kokemusta vaativasta lastensuojelutyöstä, psykiatrian avopalveluista nuorten ja aikuisten parissa. Lisäksi työhistoriaa geriatrian tehostetusta palveluasumisesta. Työskennellyt lasten, perheiden, nuorten sekä aikuisten parissa vuodesta 2017.

Tiina Valtanen

Sosionomi YAMK
PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Yhteisöpedagogi AMK, ammattillisen opettajan padagoginen pätetyys. Valmistuu 2022 neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Pitkä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä perhe- ja lastensuojelutyöstä. Lisäksi tehostetun perhetyön koulutus, johtamisvalmennus ja -tiimityön koulutus sekä useita muita alan koulutuksia. Voi työskennellä myös viron kielellä.

Veera Lehti

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 2011. Työskennellyt lasten parissa päiväkodissa valmistumisesta lähtien. Suorittanut tukiviittomakurssin

Leena Puumalainen

Sosionomi ja sairaanhoitaja AMK
PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutusta lisäksi: Lähihoitaja (päihde-, mielenterveys- ja kriisityö), lastensuojelutarpeen selvitys, nuorten mielenterveystyö, läheisneuvonpito ja sen koollekutsujan sekä yhteistyövanhemmuuden koulutus. Työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollossa kymmeniä vuosia eri työtehtävissä. Kaikessa työskentelyssä lähtökohta on ollut muutostyöskentely.

Suvi Heikkilä

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2015 (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö). Kokemusta nuorten kanssa työskentelystä ryhmä- ja perheryhmäkodissa. Käynyt syksyllä 2017 nuoren mielen ensiapu-koulutuksen. Puhuu myös sujuvaa espanjaa ja englantia.

Janina Kult

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2013 lähihoitajaksi mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelmasta sekä 2018 valmistunut sairaanhoitajaksi. Pitkä kokemus mielenterveyskuntoutujien parissa tehdystä työstä sekä kokemusta autismin kirjon lapsista lastensuojelun puolelta. Lisäksi naapuruussovittelun koulutus ja työkykykoordinaattorin koulutus (valmistuminen 05/2022)

Emmi Mäenpää-Näreoja

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi lasten ja nuorten koulutusohjelmasta vuonna 2014, ja siitä lähtien työskennellyt päiväkodeissa. Toiminut lasten ja nuorten koripallovalmentajana vuodesta 2009. Suorittanut tukiviittomakoulutuksen.

Jukka Känkänen

Mielenterveyshoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lasten ja nuorten hoito- ja tukihenkilötyöstä jo yli 20 vuodelta.

Terhi Hietanen

Neuropsykiatrinen valmentaja, lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 1996 ja neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2018. Opiskellut myös LCF® Life coachiksi, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa ja kognitiivista käyttäytymistiedettä. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2.

Janni Portaankorva

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi. Monen vuoden kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Toiminut aikaisemmin mm. lastenkodin ohjaajana.

Kari Saarinen

Filosofian maisteri, mielenterveyshoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Vahva osaaminen nuorten musiikkiterapiasta. Työkokemusta alalta on jo 80-luvulta lähtien. Pitkä kokemus antaa hyvän pohjan työskentelyyn eri teorioita ja menetelmiä yhdistellen.

Noora Vainio

Psykiatrinen sairaanhoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut vuonna 1998 sairaanhoitajaksi (psykiatrinen hoito). Työhistoria aikuispsykiatrialla vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa, työkokemusta myös perhetyöstä.

Sami Nummelin

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Lyhytterapeutti, psykodynaaminen psykoterapeutti (2021-2024) Työskennellyt vuodet 2015-2018 lastensuojelussa ja vuodesta 2017 toiminut tukihenkilönä.

Anni Sipilä

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi 2001. Työskennellyt lasten- ja nuorten psykiatrisilla osastoilla. Tällä hetkellä työskentelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa koulunkäyntiohjaajana.

Sami Keto-Oja

Koulunkäynninohjaaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt koulunkäynninohjaajana vuodesta 2014.

Maiju Rantanen

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALTOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2015 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi ja sosionomiksi 2020. Työhistoria lasten ja nuorten parissa vuodesta 2015. Täydennyskoulutuksia mm. traumahäiriöt sekä kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus. Aloittanut syksyllä 2021 eläinavusteisen neuropsykiatrinenvalmentaja koulutuksen.

Lotta Lehtonen

Fysioterapeutti AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 2017 ja fysioterapeutiksi 2020. Työskennellyt lasten parissa päiväkodeissa sekä neurologisten kuntoutujien parissa fysioterapeuttina.

lottalehtonenn@gmail.com
puh. 0409613707

Mikko Pahkasalo

Sairaanhoitaja AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2016, erikoistunut psykiatriseen hoitotyöhön. Kouluttautunut Certified High Performance Coach -valmentajaksi 2018. Erityisosaamisena kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, stressinkäsittely ja ajankäytönhallinta. Kokemusta lastensuojelusta eri sektoreilla.

Merita Gustafsson

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Ekspressiivinen taideterapiaohjaaja, koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. MTEA1, MTEA2 Kokemusta hoitoalalta yli 20 vuotta kaiken ikäisistä.

Johannes Nygård

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Psykoterapeuttiset valmiudet, perheterapeuttinen ja systeeminen perhetyö (Suomen psykologinen instituutti), Avekki 1 ja 2 , Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2.

Linda Raatikainen

Sairaanhoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi 2015. Muita koulutuksia mm. traumahäiriöt sekä kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus. NEPSY-ohjaaja, kriisityön erikoistumiskoulutus, lasten tunnetaito-ohjaaja. Kokemusta erityislastenkodista ja mielenterveys- sekä päihdepalveluissa.

Lauri Honkasalo

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Jarko Hammar

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutus lähihoitaja. Opiskelee tällä hetkellä erityispedagogiikkaa ja psykologiaa. Työkokemusta lasten ja nuorten parissa 13 vuotta.

Jaana Mikkola

Fysioterapeutti
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt vuosia lasten- ja nuorten poliklinikoilla. Kokemusta erityisesti syömishäiriöiden ja ahdistusoireiden hoidosta. Työvälineenä hengitys vuorovaikutuksen ja itsesäätelyn tukena -koulutus. Kokemusta lasten mieliala- ja käytöshäiriöoireista. Psykofyysinen fysioterapeutti.

Pekka Mujunen

Psykologi
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt nuorten kanssa pitkään useilla eri sektoreilla. Koulutukseltaan psykologi ja työnohjaaja.

Kari Ropponen

Sosionomi AMK
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Janne Iivonen

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa

Maria Ahlroos

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Koulutus ja erityisosaaminen
Lähihoitaja, lasten ja nuorten erikoisammattitutkinto, tukiviittomakoulutus, kuntoutus- tuki ja ohjausalan erikoisammattitutkinto.

mariaahlroos@gmail.com
puh. 0440863364

Saija Arvisto

Lähihoitaja
TUKIHENKILÖTYÖ
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa