Koko perheen voimavaroja vahvistamassa

Perhekuntoutus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä koko perheen ongelmien ratkaisemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on suunnattu perheille, jotka ovat jo lastensuojelun palvelujen asiakkaita ja jotka tarpeidensa perusteella ohjattaisiin tavanomaisesti laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen tai joissa lapsen sijoittaminen sijaishuoltoon on mahdollinen ratkaisu. 

Kuulluksi tuleminen ohjaa asioiden käsittelyä

Tavoitteellisuus ohjaa perhekuntoutusta. Siinä perhe on itse alusta lähtien osallisena omien tavoitteidensa suunnittelussa. Lisäksi perhe arvioi yhdessä perhetyöntekijöiden kanssa tavoitteiden toteutumista.

Perhekuntoutuksen keskiössä on asioiden käsittely ja kuulluksi tuleminen. Nämä tavoitteet korostuvat niin perheenjäsenten välillä kuin suhteessa perheen kanssa työskenteleviin henkilöihin. Perhekuntoutusprosessin aikana arvioidaan jatkotyöskentelyn tarvetta ja
työskentelyn kestoa sekä intensiteettiä.

Perhekuntoutukseen ohjaudutaan yleensä, kun muut avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Kuntoutus on perheen arjessa toteutettavaa tavoitteellista työskentelyä, jossa tavoitteena on lapsen kasvuolosuhteiden turvaaminen. Sen edistämisessä vanhempia tuetaan kasvatustehtävässä ja vahvistetaan sitä kautta koko perheen omia voimavaroja.