KIILA - Varhainen perhepalvelu

Suur-Salon Tukipalvelut Oy:n kehittämä tarvelähtöinen uusi ennaltaehkäisevä toimintamalli, joka keskittyy yksilötyöskentelyn lisäksi vanhemmuuden vahvistamiseen.

Uutena elementtinä työskentelyssä on prosessin jatkuva arviointi ja tuloksellisuuden esiin nostaminen käytössä olevan mittariston avulla sekä palvelun lyhytkestoisuus.

Työskentelyn tukena on selkeä struktuuri, KIILA-käsikirja sekä työparina perhetyön kokemuksen omaavat ja KIILA-koulutuksen käyneet työntekijät.