Monipuolisia ratkaisuja yhteisen vuorovaikutuksen edistämiseksi

Perheterapia on terapeuttista työtä perheen ongelmien ratkaisemiseksi ja perheen yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Se on psykoterapian muoto, jonka tarkoituksena on tarjota apua perheeseen kuuluville yksilöille, mutta myös antaa tukea perheelle kokonaisuutena.

Perheterapian tarve riippuu kunkin perheen lähtökohdista. Perheeseen voi kuulua vain vanhemmat ja lapset, mutta myös muita samassa taloudessa asuvia. Kyse voi olla myös monimuotoisista uusperheistä ja perheistä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Perheterapia tukee kaikkia, jotka kuuluvat yhteisen, inhimillisen vuorovaikutuksen piiriin.

Perheterapiaan kuuluu erilaisia psykoterapian menetelmiä. Ongelmia voidaan hoitaa joko yksilöterapiana tai terapiana, johon osallistuu muita asianosaisia. Perheterapiaa voidaan myös käyttää kriisitilanteiden hoidossa, perhe- ja parisuhdeongelmien selvittämisessä tai niin lasten, nuorten kuin työyhteisöjen ongelmien hoidossa.

Tarvitsetko perheterapiaa tai haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä.