Hyvinvoinnin ja arjen toimintakyvyn tukena 

NEPSY-lyhenteellä viitataan kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin. Se sisältää laajan kirjon eri diagnooseja, kuten ADHD, Aspergerin oireyhtymä sekä muut autismikirjon häiriöt. Puhekielessä niihin voidaan viitata myös nimityksellä nepsy.

Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden oireita ilmenee jo varhain koulu- ja teini-iässä sekä aikuisuudessa. Oireet vaikuttavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään ja oman toiminnan ohjaamiseen. Ne aiheuttavat arjen toimintakykyä vaikeuttavia haasteita.

Tarjoamme tukea asiakkaille, joilla ilmenee NEPSY-haasteita. Hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Monimuotoiset hoitomenetelmät sisältävät asiakas- ja omaisneuvontaa sekä yksilöllisiin tarpeisiin sovellettuja tukitoimia ja hoitomuotoja.

Tavoitteena NEPSY-haasteiden hoitamisessa on lisätä asiakkaan yleistä hyvinvointia, auttaa oireiden hallinnassa sekä parantaa asiakkaan toimintakykyä.