Työnohjaus

 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla.

Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

 

Työnohjauksen tavoitteet liittyvät oman työn kehittämiseen ja jaksamiseen.

Lähtökohtana on saada työhön uusia näkökulmia.

Työnohjaus vahvistaa työntekijän hyvinvointia, jonka avulla edistetään työn laadukkuutta.