Tiimiimme kuuluvat

Esa Avellan- Suur-Salon Tukipalvelu
ESA AVELLAN
050 331 2869 • esa@sstp.fi
PERHEPALVELUVASTAAVA
Perhe -ja pariterapeutti ET
Koulutus ja erityisosaaminen:
Peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi mm. psykoedukatiivisen perheohjauksen ohjaajakoulutus ja erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus. Työkokemusta lasten ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä ja lastensuojelutyöstä jo 25 vuoden ajalta.
Markus Ihalainen - SuurSalon Tukipalvelu
MARKUS IHALAINEN
040 742 2006 • markus@sstp.fi
TUKIHENKILÖTOIMINNAN PALVELUVASTAAVA
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseeltaan Sairaanhoitaja. Kokemusta lasten ja nuorten kanssa tehtävästä psykiatrisesta hoito- ja tukihenkilötyöstä jo yli 10 vuodelta.
Juhani Koivu - Suur-Salon Tukipalvelu
JUHANI KOIVU
0440 552 774 • juhani@sstp.fi
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PSYKOTERAPIAN YHTEYSHENKILÖ
Psykoterapeutti YET
Koulutus ja erityisosaaminen:
Kokemusta psykiatrisesta osasto sekä avotyöstä 20 vuoden ajalta. Lastensuojelutyötä hän on tehnyt 10 vuoden ajan. Koulutus Psykiatrinen sairaanhoitaja AMK ja Psykotetapeutti YET.
Jenna Rinnekari
JENNA RINNEKARI
0504132195 • jenna.rinnekari@gmail.com
TOIMISTOTYÖT / LASKUTUS
Sihteeri
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseltaan taloushallinnon merkonomi. Vastaa laskutuksesta sekä muista taloushallinto- ja toimistotöistä.
Noora Vainio | Suur-Salon Tukipalvelu
NOORA VAINIO
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut vuonna 1998 sairaanhoitajaksi (psykiatrinen hoito). Työhistoria aikuispsykiatrialla vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa, työkokemusta myös perhetyöstä.
Aini Nybergh - Suur-Salon Tukipalvelu
AINI NYBERGH
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET, PERHETERAPIA
Perheterapeutti (VET)
Koulutus ja erityisosaaminen:
Työskennellyt 20 v lasten, nuorten ja heidän perheittensä parissa sekä
10 v päihteidenkäyttäjien ja heidän perheittensä kanssa. Erikoisalana moniongelmaiset perheet ja heidän kohtaamisensa.
Perheterapeutti (VET), TF-CBT-terapeutti (traumafokusoitu kognitiivisbehavioraalinen terapia) ja NET-terapeutti (narratiivinen altistusterapia).
Kari Saarinen | Suur-Salon Tukipalvelu
KARI SAARINEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VANHEMPIEN OHJAUS
Filosofian maisteri, mielenterveyshoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Vahvin osaamisalue on nuorten musiikkiterapia. Työkokemusta alalta on jo 80-luvulta lähtien. Pitkä kokemus antaa hyvän pohjan työskentelyyn eri teorioita ja menetelmiä yhdistellen. Vankkaa kokemusta myös yhteistyöstä eri asiantuntijoiden kanssa.
Juho Valamaa | Suur-Salon Tukipalvelu
JUHO VALAMAA
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut vuonna 2010 sairaanhoitajaksi. Työskennellyt sairaanhoitajana nuorisopsykiatrialla ja lastenkodin ohjaajana.
Paula Seppälä | Suur-Salon Tukipalvelu
PAULA SEPPÄLÄ
PERHETYÖ
sosionomi YAMK
Koulutus ja erityisosaaminen:
Perhetyön erikoisopinnot, dialoginen verkostotyö, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentely, NLP-Practitioner.
Aiemmin työskennellyt päivähoidossa ja lastensuojelussa.
Jaana Mikkola | Suur-Salon Tukipalvelu
JAANA MIKKOLA
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Fysioterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen:
Erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan. Työskennellyt 10-vuotta lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikoilla. Kokemusta erityisesti syömishäiriöiden ja ahdistusoireiden hoidosta nuorilla. Työvälineenä hengitys vuorovaikutuksen ja itsesäätelyn tukena -koulutus. Lasten terapiassa tutuiksi ovat tulleet lasten tavat ilmentää kehollaan mieliala- ja käytöshäiriöoireita, sekä niiden työstäminen leikin ja kehon kautta.
Terhi Hietanen
TERHI HIETANEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Neuropsykiatrinen valmentaja, lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut lähihoitajaksi 1996. Opiskellut myös LCF® Life coachiksi, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa ja kognitiivista käyttäytymistiedettä. Valmistunut Helsingissä 2018 neuropsykiatriseksi valmentajaksi.
Mika Mettänen | Suur-Salon Tukipalvelu
MIKA METTÄNEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK). Hänellä on työkokemusta nuoriso- sekä päihdetyön parista.
Katja Juuti | Suur-Salon Tukipalvelu
KATJA JUUTI
PERHETYÖ
Sairaanhoitaja, Psykoterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen:
Sairaanhoitaja AMK, Psykoedukatiivinen perheohjaus, Erityistason perheterapeutti (psykoterapeutti), Kriisi- ja traumakoulutettu, Voimavarakeskeinen työnohjaaja.
Monipuolinen työkokemus erikoissairaanhoidossa, aikuispsykiatrialla sekä laitos- että avohoidon puolelta. Erityisosaamisalueina dialogiset perheterapiaprosessit, traumaorganisoituneet perheet sekä perheet, joissa on vakavia mielenterveydenhäiriöitä.
Mira Sirkiä | Suur-Salon Tukipalvelu
MIRA SIRKIÄ
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhetyöntekijä
Koulutus ja erityisosaaminen:
Työskennellyt perheiden ja nuorten parissa perhetukikeskuksen ohjaajana vuodesta 2010. Työssä tutuksi ovat tulleet mm. perhearviointi ja erilaiset DKT-menetelmät
Anni Sipilä | Suur-Salon Tukipalvelu
ANNI SIPILÄ
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut sairaanhoitajaksi (AMK) 2001. Työskennellyt lasten- ja nuorten psykiatrisilla osastoilla. Tällä hetkellä työskentelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa koulunkäyntiohjaajana.
SUVI HEIKKILÄ | Suur-Salon Tukipalvelu
SUVI HEIKKILÄ
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Lähihoitaja (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö)
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2015. Kokemusta nuorten kanssa työskentelystä ryhmä- ja perheryhmäkodissa. Käynyt syksyllä 2017 nuoren mielen ensiapu-koulutuksen.
Hanna Keto | Suur-Salon Tukipalvelu
HANNA KETO
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Psykiatrinen sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Painottanut sairaanhoitajaopintonsa psykiatriaan ja työskennellyt mielenterveyspuolella kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Täydennysopintoina hankkinut itselleen seksuaalineuvojan pätevyyden.
Ted Knif
TED KNIF
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTOIMINTA
Pari- ja perheterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut sosiaalikasvattajaksi 1995 ja kouluttautunut myöhemmin perheterapeutiksi 2008 ja pariterapeutiksi 2016.
Erityisosaaminen ja kokemus yli 20 vuodelta löytyy vanhempien, lasten ja nuorten, perheiden sekä mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelystä.
Seikkailuryhmän ohjaaja, luonto on tärkeä ja merkityksellinen työskentelykenttä.
Taija Tuominen Suur-Salon Tukipalvelu
TAIJA TUOMINEN
PERHETYÖ
Lähihoitaja (mielenterveys- ja päihdetyö)
Koulutus ja erityisosaaminen:
Lähihoitaja osaamisalana -mielenterveys- ja päihdetyö. Lasten ja nuorten erityisohjaaja. Erikoisammattitutkinto mielenterveys- ja päihdetyö 2018. Salon seudun koulutuskuntayhtymässä toiminut ammatillisena ohjaajana 7 vuotta. Lastensuojelussa vuodesta 2013, josta 2017 siirtynyt vakituiseksi työntekijäksi erityislastenkotiin. Opiskelee parhaillaan neuropsykiatriseksi valmentajaksi.
Jarko Hammar Suur-Salon Tukipalvelu
JARKO HAMMAR
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Peruskoulutus lähihoitaja. Opiskelee tällä hetkellä erityispedagogiikkaa ja psykologiaa. Työkokemusta lasten ja nuorten parissa 13 vuotta.
-
PEKKA MUJUNEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Psykologi
Koulutus ja erityisosaaminen:
Työskennellyt nuorten kanssa pitkään useilla eri sektoreilla. Koulutukseltaan psykologi ja työnohjaaja.
Jaana Engblom
JAANA ENGBLOM
PERHETYÖ
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen:
Raskaus- ja vauva-ajan työskentely, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, MIM-havainnointi, WMCI-haastattelu, Vauvojen värikylpy- ohjaaja, ryhmätheraplay ohjaaja sekä Hoivaa ja leiki ryhmänohjaaja
Seija Ojanen | Suur-Salon Tukipalvelut, Salo
SEIJA OJANEN
PERHE- JA PARITERAPIA
psykoterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseltaan sairaanhoitaja, perhe -ja pariterapeutti ja työskennellyt aikuisten mielenterveyshäiriöiden kanssa 20v. Jälkipuinnit, kriisit ja traumat ovat tärkeä osa työkokemusta. Työskennellyt myös tulkkiavusteisesti.
ANNE PAJUNIEMI | Suur-Salon Tukipalvelu
ANNE PAJUNIEMI
VALVOTUT TAPAAMISET
sosionomi (AMK)
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseltaan sosionomi (AMK). Menetelmäkoulutus; Motivoiva haastattelu. Yli 10 vuoden monipuolinen työkokemus lasten ja nuorten, sekä perheiden parissa. Palvelua ruotsiksi ja suomeksi.
Susanne Rättö | SSTP Suur Salon Tukipalvelu
SUSANNE RÄTTÖ
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Toimintaterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen:
Toimintaterapeuttina osaamista neurologiasta ja neuropsykiatriasta. Erikoistunut lastenpsykiatriaan. Lisäksi opiskellut kognitiivisten menetelmien ohella psykofyysistä psykoterapiaa, josta lyhytterapeutti pätevyys. Työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 2003. Aiemmalta koulutukseltaan nuoriso-ohjaaja.
Sanna Somerikko | Suur-Salon Tukipalvelu
SANNA SOMERIKKO
PERHEOHJAUS
Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseltaan terveydenhoitaja. Kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä jo yli 25 vuoden ajan.
Merita Gustafsson
MERITA GUSTAFSSON
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Lähihoitaja (mielenterveys, kriisi ja päihdetyö)
Koulutus ja erityisosaaminen:
Ekspressiivinen taideterapiaohjaaja
Koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. MTEA1, MTEA2
Kokemusta hoitoalalta yli 20 vuotta kaiken ikäisistä.
Päiväkoti, lasten iltapäivätoiminta, koulunkäynninohjaaja , Taiteenperusopetus Salon kansalais opisto, harrastekerhojen ja ryhmien ohjaaminen, vanhukset ja päihde ja mielenterveys kuntoutujat.
Suvi Kiuas | Suur-Salon Tukipalvelut, Salo
SUVI KIUAS
PERHE- JA PARITERAPIA
Perhe-ja paripsykoterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen:
Sairaanhoitaja (v.2000), Perhe-ja paripsykoterapeutti (v 2017), työkokemus perheneuvonnasta (v. 2012 lähtien), tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot (2013), perheasioiden sovittelijan perusopinnot (2018). Erityisosaamisena parisuhteeseen liittyvät erityiskysymykset; vuorovaikutusongelmat, etääntyminen, uskottomuus, eropohdinnat.
Päivi Mäkinen
PÄIVI MÄKINEN
PERHE-, PARI- ja PSYKOTERAPIA
Varaa terapia-aika Päiville sähköpostitse: paivi.i.makinen@gmail.com
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut sosiaalityöntekijäksi 1981 ja kouluttautunut aikuisiällä valmistuen 2012 ja 2014 Erityistason perhe-ja paripsykoterapeutiksi. 2015 suorittanut 1.vuotisen psykofyysinen kriisi- ja traumakoulutuksen. Työkokemusta on sekä kunnalta, yksityiseltä, kirkolta (perheneuvonta) että säätiöltä (A-klinikka) lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyen. Erityisosaamisena parisuhteeseen ja perheeseen liittyvät moninaiset vuorovaikutusongelmat.
Janni Ahlroos
JANNI AHLROOS
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Sosionomi (AMK)
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi. Yhdeksän vuoden kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Toiminut aikaisemmin mm. lastenkodin ohjaajana.
Veera Jalonen
VEERA JALONEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut lähihoitajaksi 2011. Työskennellyt lasten parissa päiväkodissa valmistumisesta lähtien. Tukiviittomakurssi suoritettu.
TIIA SUOMINEN
TIIA SUOMINEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Lähihoitaja (mielenterveys- ja päihdetyö), sh-opiskelija
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut lähihoitajaksi 2009. Työkokemusta laaja-alaisesti mielenterveyden ja lastensuojelun puolelta: oikeuspsykiatria, aikuispsykiatria, nuorisopsykiatria, perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut sekä ohjaajana että tukihenkilönä lastensuojelussa, jossa tehnyt myös vähän perhetyötä. Aloittanut sairaanhoitajaopinnot 2018 tammikuussa.
avatar sstp
JYRKI VIHMAKOSKI
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sairaanhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Koulutukseltaan sairaanhoitaja. Kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä (avo- ja osastotyö) yhteensä kahdeksan vuotta. Lisäksi kokemusta lasten ja nuorten yleisurheiluryhmien vetämisestä.
Jenni Piiri
JENNI PIIRI
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Toimintaterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut toimintaterapeutiksi 2007. Vuosien työkokemus erikoissairaanhoidosta aikuispsykiatrialta niin osasto kuin avotyöstäkin.
Mikko Pahkasalo
MIKKO PAHKASALO
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sairaanhoitaja (AMK)
Koulutus ja erityisosaaminen:
Valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2016, erikoistunut psykiatriseen hoitotyöhön. Kouluttautunut Certified High Performance Coach -valmentajaksi 2018. Erityisosaamisena kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, unelmaelämän luominen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, stressinkäsittely ja ajankäytönhallinta. Työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta yhteensä 4 vuoden ajalta, erityisesti lastensuojelun parista yksityisellä, kunnallisella ja
Linda Björkqvist
LINDA BJÖRKQVIST
Tukihenkilötoiminta, Valvotut tapaamiset
Sairaanhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Lähihoitajaksi valmistunut 2009, työskennellyt mm. päiväkodeissa, lasten klinikalla yms. Sairaanhoitajaksi valmistunut 2015. Työskentelee erityislastenkodissa ohjaajana ja yksikön lääkevastaavana. Lisäksi perhehoitaja/sijaisperhe vuodesta 2017 lähtien.
placeholder
NIINA KASKIA
PERHEOHJAUS
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen:
Lasten ja nuorten mielenterveystyön erikoistumisopinnot. Yli kymmenen vuoden työkokemus vanhemmuuden arvioinnista, perhekuntoutuksesta sekä raskausajan työskentelystä. Tehnyt myös kriisityötä ja työskennellyt sijoitettujen lasten ja nuorten parissa. Suomen Mielenterveysseuran vastaava tukihenkilö, ryhmäohjaaja ja nuoren mielen ensiapu kouluttaja. Kouluttautunut käyttämään mm.
Care Index, mim sekä perheen arviointi menetelmiä.