Hallinto ja johto

Esa Avellan- Suur-Salon Tukipalvelu
ESA AVELLAN
PERHEPALVELUVASTAAVA
Perhe -ja pariterapeutti ET
Koulutus ja erityisosaaminen
Psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi mm. psykoedukatiivisen perheohjauksen ohjaajakoulutus ja erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus. Alalla vuodesta 1989.

esa@sstp.fi
puh. 0503312869
Markus Ihalainen - SuurSalon Tukipalvelu
MARKUS IHALAINEN
TUKIHENKILÖTOIMINNAN VASTAAVA
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lasten ja nuorten kanssa tehtävästä psykiatrisesta hoito- ja tukihenkilötyöstä vuodesta 2003.


markus@sstp.fi
puh. 0407422006
Juhani Koivu - Suur-Salon Tukipalvelu
JUHANI KOIVU
TERAPIAVASTAAVA, VALVOTUT TAPAAMISET
Psykoterapeutti YET
Koulutus ja erityisosaaminen
Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykotetapeutti. Alalla vuodesta 1997.


juhani@sstp.fi
puh. 0440552774
Jenna Rinnekari
JENNA RINNEKARI
TALOUSHALLINNON VASTAAVA
Johdon assistentti
Koulutus ja erityisosaaminen
Vastaa laskutuksesta sekä muista taloushallinto- ja toimistotöistä.laskutus.sstp@gmail.com
puh. 0504132195

Perhetyöntekijät ja tukihenkilöt

Aini Nybergh - Suur-Salon Tukipalvelu
Aini Nybergh
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET, PERHETERAPIA
Perheterapeutti VET
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt kymmeniä vuosia lasten, nuorten ja päihteidenkäyttäjien kanssa sekä heidän perheiden. Erikoisalana moniongelmaiset perheet.
Perheterapeutti (VET), TF-CBT-terapeutti (traumafokusoitu kognitiivisbehavioraalinen terapia) ja NET-terapeutti (narratiivinen altistusterapia).
Paula Seppälä | Suur-Salon Tukipalvelu
Paula Seppälä
PERHETYÖ
Sosionomi YAMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Perhetyön erikoisopinnot, dialoginen verkostotyö, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentely, NLP-Practitioner.
Aiemmin työskennellyt päivähoidossa ja lastensuojelussa.
Katja Juuti
Katja Juuti
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Sairaanhoitaja AMK, Psykoterapeutti, Työnohjaaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Perhepsykoterapeutti ET, integratiivinen yksilöterapeutti (al.2020). Voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, lastensuojelun erikoistumiskoulutus ja vakauttavan perhepsykoterapian lisäkoulutus (trauma).
Mira Sirkiä | Suur-Salon Tukipalvelu
Mira Sirkiä
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt perheiden ja nuorten parissa perhetukikeskuksen ohjaajana vuodesta 2010. Työssä tutuksi ovat tulleet mm. perhearviointi ja erilaiset DKT-menetelmät
Taija Tuominen Suur-Salon Tukipalvelu
Taija Tuominen
PERHETYÖ
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Lasten ja nuorten erityisohjaaja. Ammattitutkinto mielenterveys- ja päihdetyöstä, valmistunut 2018. Toiminut ammatillisena ohjaajana sekä lastensuojelussa usean vuoden. Valmistunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2019, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.
Kaisa Remahl | Suur-Salon Tukipalvelut Oy, Salo
KAISA REMAHL
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa perhetukikeskuksen sekä perhekuntoutuskeskuksen ohjaajana.
Työssä ovat tulleet tutuksi erilaiset menetelmät tukemaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyä.
Suorittanut erityispedagogiikan perusopinnot.
Nina Kanervo - Suur-Salon Tukipalvelu Oy - sstp
Nina Kanervo
PERHETYÖ
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskentelee pienryhmäkodissa ohjaajana. Koulutus mm. trauma- ja kiintymyssuhteen hyödyt ja mahdollisuudet lastensuojelussa, sijoitetun lapsen traumahoitomalli sekä traumatisoituneen lapsen kohtaaminen ja kuntouttaminen sijaishuollossa.
Taija Koppinen Suur-Salon Tukipalvelu
Taija Koppinen
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Sosionomi (amk)
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lastensuojelutyöstä lastenkodissa. Työhön liittyvää koulutusta mm. traumahäiriöt ja vakauttaminen sekä kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus.
Jenna Leiko-Koskinen Suur-Salon Tukipalvelu
Jenna Leiko-Koskinen
PERHETYÖ
Sosionomi AMK, lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukset: Uusperheneuvoja, toimiva lapsi ja perhe menetelmä (lapset puheeksi menetelmä ja TLP interventio ja neuvonpito), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (valmistuminen 05/2022) ja psykoterapeuttiset valmiudet (valmistuminen 05/2022).
Työkokemusta lastensuojelusta, perheistä ja lapsista yli 20 vuoden ajalta.
Helena Boberg, Suur-Salon Tukipalvelu
HELENA BOBERG
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lastensuojelun eri työtehtävistä yli viiden vuoden ajalta.
Käynyt kiintymyssuhdekeskeisen lastensuojelutyön koulutuksen sekä suorittanut psykoterapeuttiset perusvalmiudet.
Susanna Syrjälä
Susanna Syrjälä
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Perheterapeutti ET, Työnohjaaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja, mielenterveystyö.
Työkokemusta lastenpsykiatrialta, lastensuojelusta, väestövastuuneuvolatyöstä ja kriisityöstä.
Traumakoulutuksina Vakauttava perheterapia, Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (Tf-KKT -terapeutti), Narratiivinen altistusterapia ja Kriisityön erikoistumisopinnot.
Neuropsykiatrinen valmentaja.
Hanna Sirkiä
Hanna Sirkiä
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Psykoterapeutti, Perheterapeutti ET, Työnohjaaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Sairaanhoitaja, mielenterveystyö.
Pitkä työkokemus nuorisopsykiatrialta sekä kehitysvammahuollosta. Työkokemusta myös lastenpsykiatrialta sekä lastensuojelusta vuodesta 2017.
Lisäkoulutukset: DKT- taitovalmennus, Altistus ahdistukselle- koulutus, Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus.
Antti Remahl
ANTTI REMAHL
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Toiminut lastenkodinohjaajana reilun 10 vuoden ajan. Kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä ja valvotuista- sekä tuetuista tapaamisista. Lisäksi kokemusta nepsylapsista.
Piia Järvinen
Piia Järvinen
PERHETYÖ
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2004, suuntautuminen sosiaalipalveluihin ja ohjaukseen. Lisäkoulutuksina eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja (2021), systeeminen työskentely lastensuojelussa, nuoren mielen ensiapu.
Työkokemusta päivähoidosta, sijaishuollosta sekä ammattikoulusta. Työskennellyt ammattikoulussa kuraattorina ja ohjaajana sekä viimeisimmät vuodet lastensuojelussa ja perhepalveluissa.
Sanna Somerikko | Suur-Salon Tukipalvelu
Sanna Somerikko
PERHETYÖ
Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan terveydenhoitaja. Kokemusta lasten- ja perheiden kanssa työskentelystä yli 25 vuotta.
Aikaisemmalta koulutukseltaan lastenhoitaja, joten työkokemusta myös päiväkodista.
Neea Pajula
Neea Pajula
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2018 suuntautuen päihde-ja mielenterveystyöhön. Opiskellut kriisityön sekä psykologisen ensiavun.
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.
Kokemusta vaativasta lastensuojelutyöstä, psykiatrian avopalveluista nuorten ja aikuisten parissa. Lisäksi työhistoriaa geriatrian tehostetusta palveluasumisesta.
Työskennellyt lasten, perheiden, nuorten sekä aikuisten parissa vuodesta 2017.
Tiina
TIINA VALTANEN
PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Sosionomi YAMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Yhteisöpedagogi AMK, ammattillisen opettajan padagoginen pätetyys. Valmistuu 2022 neuropsykiatriseksi valmentajaksi.
Pitkä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdystä perhe- ja lastensuojelutyöstä.
Lisäksi tehostetun perhetyön koulutus, johtamisvalmennus ja -tiimityön koulutus sekä useita muita alan koulutuksia.
Voi työskennellä myös viron kielellä.
Veera Lehti
VEERA LEHTI
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 2011. Työskennellyt lasten parissa päiväkodissa valmistumisesta lähtien. Suorittanut tukiviittomakurssin
Leena Puumalainen
Leena Puumalainen
PERHETYÖ
Sosionomi ja sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutusta lisäksi: Lähihoitaja (päihde-, mielenterveys- ja kriisityö), lastensuojelutarpeen selvitys, nuorten mielenterveystyö, läheisneuvonpito ja sen koollekutsujan sekä yhteistyövanhemmuuden koulutus.
Työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollossa kymmeniä vuosia eri työtehtävissä. Kaikessa työskentelyssä lähtökohta on ollut muutostyöskentely.
SUVI HEIKKILÄ | Suur-Salon Tukipalvelu
SUVI HEIKKILÄ
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2015 (mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö). Kokemusta nuorten kanssa työskentelystä ryhmä- ja perheryhmäkodissa. Käynyt syksyllä 2017 nuoren mielen ensiapu-koulutuksen.
Puhuu myös sujuvaa espanjaa ja englantia.
Janina
JANINA KULT
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2013 lähihoitajaksi mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelmasta sekä 2018 valmistunut sairaanhoitajaksi. Pitkä kokemus mielenterveyskuntoutujien parissa tehdystä työstä sekä kokemusta autismin kirjon lapsista lastensuojelun puolelta. Lisäksi naapuruussovittelun koulutus ja työkykykoordinaattorin koulutus (valmistuminen 05/2022)
Emmi
EMMI MÄENPÄÄ-NÄREOJA
TUKIHENKILÖTOIMINTA, PERHETYÖ
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi lasten ja nuorten koulutusohjelmasta vuonna 2014, ja siitä lähtien työskennellyt päiväkodeissa. Toiminut lasten ja nuorten koripallovalmentajana vuodesta 2009.
Suorittanut tukiviittomakoulutuksen.
Jukka Känkänen - Suur-Salon Tukipalvelu
JUKKA KÄNKÄNEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Mielenterveyshoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta lasten ja nuorten hoito- ja tukihenkilötyöstä jo yli 20 vuodelta.
Terhi Hietanen
TERHI HIETANEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Neuropsykiatrinen valmentaja, lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut lähihoitajaksi 1996 ja neuropsykiatriseksi valmentajaksi 2018. Opiskellut myös LCF® Life coachiksi, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa ja kognitiivista käyttäytymistiedettä. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2.
Janni Portaankorva
Janni Portaankorva
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi. Monen vuoden kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Toiminut aikaisemmin mm. lastenkodin ohjaajana.
Kari Saarinen | Suur-Salon Tukipalvelu
KARI SAARINEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Filosofian maisteri, mielenterveyshoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Vahva osaaminen nuorten musiikkiterapiasta. Työkokemusta alalta on jo 80-luvulta lähtien. Pitkä kokemus antaa hyvän pohjan työskentelyyn eri teorioita ja menetelmiä yhdistellen.
Noora Vainio | Suur-Salon Tukipalvelu
NOORA VAINIO
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut vuonna 1998 sairaanhoitajaksi (psykiatrinen hoito). Työhistoria aikuispsykiatrialla vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa, työkokemusta myös perhetyöstä.
Sami Nummelin
Sami Nummelin
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Lyhytterapeutti, psykodynaaminen psykoterapeutti (2021-2024)
Työskennellyt vuodet 2015-2018 lastensuojelussa ja vuodesta 2017 toiminut tukihenkilönä.
Anni Sipilä | Suur-Salon Tukipalvelu
ANNI SIPILÄ
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi 2001. Työskennellyt lasten- ja nuorten psykiatrisilla osastoilla. Tällä hetkellä työskentelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa koulunkäyntiohjaajana.
Sami Keto-Oja
SAMI KETO-OJA
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Koulunkäynninohjaaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt koulunkäynninohjaajana vuodesta 2014.
Maiju Rantanen
Maiju Rantanen
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALTOTUT TAPAAMISET
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut 2015 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi ja sosionomiksi 2020. Työhistoria lasten ja nuorten parissa vuodesta 2015. Täydennyskoulutuksia mm. traumahäiriöt sekä kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus. Aloittanut syksyllä 2021 eläinavusteisen neuropsykiatrinenvalmentaja koulutuksen.
Lotta
LOTTA LEHTONEN
TUKIHENKILÖTYÖ
Fysioterapeutti AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut fysioterapeutiksi 2020 ja lähihoitajaksi 2017. Työskennellyt lasten parissa päiväkodeissa sekä neurologisten kuntoutujien parissa fysioterapeuttina.
Mikko Pahkasalo
MIKKO PAHKASALO
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sairaanhoitaja AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2016, erikoistunut psykiatriseen hoitotyöhön. Kouluttautunut Certified High Performance Coach -valmentajaksi 2018. Erityisosaamisena kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, stressinkäsittely ja ajankäytönhallinta. Kokemusta lastensuojelusta eri sektoreilla.
Merita
MERITA GUSTAFSSON
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Ekspressiivinen taideterapiaohjaaja, koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. MTEA1, MTEA2
Kokemusta hoitoalalta yli 20 vuotta kaiken ikäisistä.
Johannes
JOHANNES NYGÅRD
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Psykoterapeuttiset valmiudet, perheterapeuttinen ja systeeminen perhetyö (Suomen psykologinen instituutti),
Avekki 1 ja 2 , Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2.
Linda Raatikainen
LINDA RAATIKAINEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET
Sairaanhoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Valmistunut sairaanhoitajaksi 2015. Muita koulutuksia mm. traumahäiriöt sekä kiintymyssuhdehäiriöisen lapsen hoito ja kasvatus. NEPSY-ohjaaja, kriisityön erikoistumiskoulutus, lasten tunnetaito-ohjaaja. Kokemusta erityislastenkodista ja mielenterveys- sekä päihdepalveluissa.
Lauri
LAURI HONKASALO
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa
Jarko Hammar Suur-Salon Tukipalvelu
JARKO HAMMAR
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Peruskoulutus lähihoitaja. Opiskelee tällä hetkellä erityispedagogiikkaa ja psykologiaa. Työkokemusta lasten ja nuorten parissa 13 vuotta.
Jaana Mikkola | Suur-Salon Tukipalvelu
JAANA MIKKOLA
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Fysioterapeutti
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt vuosia lasten- ja nuorten poliklinikoilla. Kokemusta erityisesti syömishäiriöiden ja ahdistusoireiden hoidosta. Työvälineenä hengitys vuorovaikutuksen ja itsesäätelyn tukena -koulutus. Kokemusta lasten mieliala- ja käytöshäiriöoireista. Psykofyysinen fysioterapeutti.
-
PEKKA MUJUNEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA
Psykologi
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt nuorten kanssa pitkään useilla eri sektoreilla. Koulutukseltaan psykologi ja työnohjaaja.
Kari R
KARI ROPPONEN
TUKIHENKILÖTYÖ, PERHETYÖ
Sosionomi AMK
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa
Janne
JANNE IIVONEN
TUKIHENKILÖTYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa
Maria
Maria Ahlroos
TUKIHENKILÖTYÖ, VALVOTUT TAPAAMISET
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa
Saija
Saija Arvisto
TUKIHENKILÖTYÖ
Lähihoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Tulossa