Terapiapalvelut

 

Tarjoamme terapiapalveluita tukemaan perheiden hyvinvointia, vanhempien parisuhteen haasteiden avuksi sekä yksilöllisen tuen tarpeisiin.

Terapiapalvelut ovat usein pitkäkestoisia prosesseja, joiden tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

 
Terapiapalveluihimme kuuluu:

yksilöpsykoterapia
perheterapia
pariterapia

 
Hinnasto (kaikki terapiapalvelut)

45 min / 75 €
60 min / 100 €
90 min / 150 €

 

Terapeutit

Katja
KATJA JUUTI
YKSILÖ- JA PERHEPSYKOTERAPIA, TYÖNOHJAUS
Sairaanhoitaja AMK, Psykoterapeutti, Työnohjaaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Perhepsykoterapeutti ET, integratiivinen yksilöterapeutti (al.2020). Voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti, lastensuojelun erikoistumiskoulutus ja vakauttavan perhepsykoterapian lisäkoulutus (trauma).
Esa Avellan- Suur-Salon Tukipalvelu
ESA AVELLAN
PERHEPALVELUVASTAAVA
Perhe -ja pariterapeutti ET
Koulutus ja erityisosaaminen
Psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi mm. psykoedukatiivisen perheohjauksen ohjaajakoulutus ja erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus. Alalla vuodesta 1989.
Aini Nybergh - Suur-Salon Tukipalvelu
AINI NYBERGH
PERHETYÖ, TUKIHENKILÖTOIMINTA, VALVOTUT TAPAAMISET, PERHETERAPIA
Perheterapeutti VET
Koulutus ja erityisosaaminen
Työskennellyt 20 v lasten, nuorten ja heidän perheittensä parissa sekä 10 v päihteidenkäyttäjien ja heidän perheittensä kanssa. Erikoisalana moniongelmaiset perheet ja heidän kohtaamisensa.
Perheterapeutti (VET), TF-CBT-terapeutti (traumafokusoitu kognitiivisbehavioraalinen terapia) ja NET-terapeutti (narratiivinen altistusterapia).
Juhani Koivu - Suur-Salon Tukipalvelu
JUHANI KOIVU
TUKIHENKILÖTOIMINTA, TERAPIAVASTAAVA
Psykoterapeutti YET
Koulutus ja erityisosaaminen
Kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä ja lastensuojelusta vuodesta 1997. Koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja AMK ja psykotetapeutti YET.
Susanna Syrjälä
SUSANNA SYRJÄLÄ
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Perheterapeutti ET, Työnohjaaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja, mielenterveystyö.
Työkokemusta lastenpsykiatrialta, lastensuojelusta, väestövastuuneuvolatyöstä ja kriisityöstä.
Traumakoulutuksina Vakauttava perheterapia, Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (Tf-KKT -terapeutti), Narratiivinen altistusterapia ja Kriisityön erikoistumisopinnot.
Neuropsykiatrinen valmentaja.
Kari Saarinen | Suur-Salon Tukipalvelu
KARI SAARINEN
TUKIHENKILÖTOIMINTA, VANHEMPIEN OHJAUS
Filosofian maisteri, mielenterveyshoitaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Vahvin osaamisalue on nuorten musiikkiterapia. Työkokemusta alalta on jo 80-luvulta lähtien. Pitkä kokemus antaa hyvän pohjan työskentelyyn eri teorioita ja menetelmiä yhdistellen. Vankkaa kokemusta myös yhteistyöstä eri asiantuntijoiden kanssa.
Hanna Sirkiä
HANNA SIRKIÄ
PERHETYÖ, PERHETERAPIA, TYÖNOHJAUS
Psykoterapeutti, Perheterapeutti ET, Työnohjaaja
Koulutus ja erityisosaaminen
Sairaanhoitaja, mielenterveystyö.
Pitkä työkokemus nuorisopsykiatrialta sekä kehitysvammahuollosta. Työkokemusta myös lastenpsykiatrialta sekä lastensuojelusta vuodesta 2017.
Lisäkoulutukset: DKT- taitovalmennus, Altistus ahdistukselle- koulutus, Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus.