Suur-Salon Tukipalvelu | Palvelut, Terapiapalvelut

Terapiapalvelut

Tarjoamme terapiapalveluita tukemaan perheiden hyvinvointia, vanhempien parisuhteen haasteiden avuksi sekä yksilöllisen tuen tarpeisiin.

Terapiapalvelut ovat usein pitkäkestoisia prosesseja, joiden tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

 

Terapiapalveluihimme kuuluu:

  • yksilöpsykoterapia

  • perheterapia

  • pariterapia

Suvi Kiuas | Suur-Salon Tukipalvelut, Terapiapalvelut, Salo
SUVI KIUAS
Titteli
Perhe-ja paripsykoterapeutti, sairaanhoitaja
Palvelukieli
Suomi
Kohderhymä
parit ja perheet
Kelaoikeudet
Kyllä
Suuntaus
Pari-ja perhepsykoterapia, voimavarakeskeinen, dialoginen, tunne-ja ratkaisukeskeinen
Kokemus
Koulutus: Sairaanhoitaja, perhe-ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus, perheasioiden sovittelijan perusopinnot, tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot.
Parisuhteen erityiskysymykset mm.( vuorovaikutusongelmat, päihdeongelmat, uskottomuus, erokeskustelut), perheasioiden sovittelu, elämänvaiheisiin liittyvät kriisit, yllättävät kriisit.
Juhani Koivu | Suur-Salon Tukipalvelut, Terapiapalvelut, Salo
JUHANI KOIVU
Titteli
Psykoterapeutti YET
Palvelukieli
Suomi
Kohderhymä
Lapset ja nuoret
Kelaoikeudet
Kyllä
Suuntaus
Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kokemus
Koulutus: Sairaanhoitaja AMK Psykoterapeutti YET
Erityisosaamiseni on lasten ja nuorten neurologiset häiriöt sekä mielialaongelmat. Omaan myös kokemusta monikulttuurisesta työskentelystä. Työskentelyote jota käytän asiakkaideni kanssa on Kognitiivinen käyttäytymisterapia.
Esa Avellan | Suur-Salon Tukipalvelut
ESA AVELLAN
Titteli
Perhe-ja paripsykoterapeutti
Palvelukieli
Suomi
Kohderhymä
aikuiset, lapset, nuoret, parit ja perheet
Kelaoikeudet
Perhe-ja pariterapia
Suuntaus
paripsykoterapia, perheterapia (psykodynaaminen, systeeminen ja tunne-ja ratkaisukeskeinen)
Kokemus
lapsen ja nuoren masennus, itsetuhoisuus, neuropsykiatriset häiriöt (keskittymis - ja tarkkaavaisuushäiriöt), parisuhteen haasteet mm. (vuorovaikutusongelmat, päihdeongelmat, uskottomuus, erokeskustelut, vanhemmuuden tukeminen ja perheväkivalta), perheohjaus, uusperheet, läheisen sairaus, psykoedukatiivinen perheohjaus.
Aini Nybergh | Suur-Salon Tukipalvelut, Terapiapalvelut, Salo
AINI NYBERGH
Titteli
Perheterapeutti (VET)
Palvelukieli
Suomi
Kohderhymä
Aikuiset, lapset, nuoret, perheet
Kelaoikeudet
Kyllä
Suuntaus
systeeminen
Kokemus
Työskennellyt 20 v lasten, nuorten ja heidän perheittensä parissa sekä
10 v päihteidenkäyttäjien ja heidän perheittensä kanssa. Erikoisalana moniongelmaiset perheet ja heidän kohtaamisensa.
Kari Saarinen | Suur-Salon Tukipalvelut, Terapiapalvelut, Salo
KARI SAARINEN
Titteli
FM, Musiikkiterapeutti, Työnohjaaja, Mielenterveyshoitaja ja Valmentaja
Palvelukieli
Englanti
Kohderhymä
Lapset ja nuoret
Kelaoikeudet
Vaativa kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia 16 - 26 v
Suuntaus
Voimavara - ja ratkaisukeskeinen sekä integratiivinen
Kokemus
Koulutus: Filosofian maisteri pääaineena musiikkiterapia, sivuaineena kliininen psykologia, music and imagery for health - ohjaaja, mielenterveyshoitaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja sekä johdon ja työryhmän valmentaja.
Lasten ja nuorten masennus, käytöshäiriöt ja muut psyykkiset oirekuvat, neuropsykiatriset häiriöt, kehitysvavammaisuus, aivo - ja liikuntavammat, vaativan kuntoutuksen sisältämä perheiden ohjaus, ryhmämuotoinen musiikkiterapia, kouluttaja, työnohjaaja sekä ratkaisukeskeinen coach.
Seija Ojanen | Suur-Salon Tukipalvelut, Terapiapalvelut, Salo
SEIJA OJANEN
Titteli
Perheterapeutti, pariterapeutti, sairaanhoitaja
Palvelukieli
Suomi
Kohderhymä
Aikuiset, parit ja perheet, yrittäjät ja maatalousyrittäjät
Kelaoikeudet
Perhe-ja pariterapia
Suuntaus
Pariterapiaan, perheterapiaan, tunnekeskeinenpariterapia, traumaterapia
Kokemus
Koulutus:Psykiatrinen sairaanhoitaja,VET-perheterapeutti, pariterapeutti ja traumaterapiakoulutuksessa EMDR I ja EMDR II, kehollisesti työmenetelmät
Aikuisten mielenterveyshäiriöt; ahdistus, masennus, traumat, kriisit.
Tulkkiavusteinen työ. Kelan kuntouttava psykoterapia perheille ja pareille.
Päivi Mäkinen
PÄIVI MÄKINEN
Titteli
Psykoterapeutti
Palvelukieli
Suomi
Kohderhymä
Parit ja perheet
Kelaoikeudet
Paripsykoterapia
Suuntaus
Paripsykoteria, perheterapia (psykodynaaminen/systeeminen ja psykofyysinen psykoterapia)
Kokemus
Parisuhteen ja perheen moninaiset vuorovaikutusongelmat.