Suur-Salon Tukipalvelu | Palvelut, Tukihenkilötoiminta

Terapeuttinen tukihenkilötoiminta

Terapeuttinen tukihenkilötoiminta keskittyy lapsen ja nuoren tukemiseen niin, että hänen voimavaransa sekä arjenhallinnan taidot kasvavat. Terapeuttinen tukihenkilötyö on tavoitteellista, yksilöllistä sekä asiakasta osallistavaa. Palvelun asiakkaina voivat olla kaikki tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret sekä jälkihuollon asiakkaat, joilla on tarve erityiseen tukeen omassa arkielämän ympäristössään.

Työskentelyssä käytetään monipuolisia menetelmiä ja tukihenkilö tarjoaa asiakkaalle toiminnallisia kokemuksia mahdollistaen asiakkaalle turvallisen ympäristön käsitellä oman elämän haastavia asioita.

Terapeuttinen tukihenkilö on vahva ja ammatillinen aikuinen, joka avustaa asiakasta elämässä vastaantulevien asioiden kohtaamisessa, auttaa häntä harjoittelemaan arjen vaikeita tilanteita sekä pyrkii vahvistamaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja.

Terapeuttiseen tukihenkilötyöhön oleellisena osana kuuluu aktiivinen verkosto- ja sidosryhmätyöskentely sekä vanhempien ja perheen osallisuus asiakasprosessiin.

Pysyvä ja ammatillinen tukihenkilö luo asiakkaalle mahdollisuuden luottamukselliseen ja turvalliseen aikuissuhteeseen. Toimintaperiaatteenamme on turvata pysyvä, vakaa ja asiantunteva työntekijä koko asiakkuuden ajaksi.