Ryhmätoiminta Suur-Salon Tukipalvelu, SSTP

Ryhmätoiminta

Toiminnallisten ryhmien tavoitteena on tukea lasta ja nuorta sosiaalisten kontaktien luomisessa, toimimista ryhmässä sekä vahvistaa lapsen ja nuoren vuorovaikutustaitoja.

Ryhmätoiminnan tavoitteena on myös ohjata lasta ja nuorta erilaisten harrastusten pariin sekä kannustaa häntä ikätovereidensa pariin.  Ryhmätoiminta mahdollistaa vertaistuen ja uusien ystävyyssuhteiden syntymisen ryhmäläisten välille.

Ryhmätoimintaa toteutetaan aina turvallisesti niin, että ryhmää kohden on riittävä määrä aikuisia asiakkaita varten. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti sovitun määräajan. Uudet ryhmät aloittavat toimintansa, kun ryhmään on ilmoittautunut riittävä määrä osallistujia.

Vertaisryhmätoiminta on osa kehittyviä ja uusia palvelumallejamme, tarjoamme erilaisia ryhmätoimintoja useammille asiakasryhmille tarpeen ja kysynnän mukaan.