Suur-Salon Tukipalvelut | Palvelut, Perhetyö

Perhetyö

Perhetyö

Perhetyön keskiössä on koko asiakasperheen hyvinvoinnin ja arkielämän rakenteiden koheneminen. Perhetyö on koko perhettä osallistavaa, pääpainon ollessa vanhemmuuden tukemisessa ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa.

Perhetyön tavoitteena on vahvistaa kunkin perheenjäsenen yksilöllistä hyvinvointia ja koko perheen yhteistä toimintakykyä niin, että arkielämästä tulee hallittavaa, ennakoitavaa ja palkitsevaa.

Perhetyössä tavoitellaan perheen ja kodin toimintamallien, käytäntöjen, arjen aikataulujen ja perheen jäsenten roolien selkiyttämistä. Näiden elementtien vahvistuessa sekä vanhempien että lasten - koko perheen - keskinäinen vuorovaikutus saa mahdollisuuden parantua ja perheyhteys syventyä.

Perhetyöprosessiin kuuluu oleellisesti vanhempien ja lasten kokonaistilanteen kartoitus niin, että tarvittaessa perhetyöntekijä ohjaa ja tukee perhettä hakeutumaan myös muiden tukipalvelujen piiriin. Teemme aktiivisesti verkosto- ja sidosryhmätyötä asiakasprosessin ajan.

Työskentelyn pitkän aikavälin tavoitteena pidämme perheen tilanteen kohenemista niin, että muilta perheeseen kohdistuvilta interventioilta vältytään. Toimintaperiaatteenamme on turvata pysyvä, vakaa ja asiantunteva työntekijä koko asiakkuuden ajaksi.