Perhetyö

 

Perhetyön keskiössä on koko asiakasperheen hyvinvoinnin ja arkielämän rakenteiden koheneminen. Perhetyö on koko perhettä osallistavaa, pääpainon ollessa vanhemmuuden tukemisessa ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa.

Perhetyön tavoitteena on vahvistaa kunkin perheenjäsenen yksilöllistä hyvinvointia ja koko perheen yhteistä toimintakykyä niin, että arkielämästä tulee hallittavaa, ennakoitavaa ja palkitsevaa.

Perhetyössä tavoitellaan perheen ja kodin toimintamallien, käytäntöjen, arjen aikataulujen ja perheen jäsenten roolien selkiyttämistä. Näiden elementtien vahvistuessa sekä vanhempien että lasten - koko perheen - keskinäinen vuorovaikutus saa mahdollisuuden parantua ja perheyhteys syventyä.

Perhetyöprosessiin kuuluu oleellisesti vanhempien ja lasten kokonaistilanteen kartoitus niin, että tarvittaessa perhetyöntekijä ohjaa ja tukee perhettä hakeutumaan myös muiden tukipalvelujen piiriin. Teemme aktiivisesti verkosto- ja sidosryhmätyötä asiakasprosessin ajan.

Työskentelyn pitkän aikavälin tavoitteena pidämme perheen tilanteen kohenemista niin, että muilta perheeseen kohdistuvilta interventioilta vältytään. Toimintaperiaatteenamme on turvata pysyvä, vakaa ja asiantunteva työntekijä koko asiakkuuden ajaksi.

 

Perhekuntoutus

 

Kotiin vietävä perhekuntoutus on suunnattu perheille, jotka ovat jo lastensuojelun palvelujen asiakkaita ja jotka tarpeidensa perusteella ohjattaisiin tavanomaisesti laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen tai joissa lapsen sijoittaminen sijaishuoltoon on mahdollinen ratkaisu. Perhekuntoutukseen ohjaudutaan yleensä, kun muut avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole olleet
riittäviä.

Kuntoutus on perheen arjessa toteutettavaa tavoitteellista työskentelyä, jossa tavoitteena on lapsen kasvuolo-suhteiden turvaaminen tukemalla vanhempia kasvatustehtävässä ja vahvistamalla koko perheen omia voimavaroja.Lasten ympärivuorokautinen kotihoito on palvelu, jota tarvitaan silloin, kun vanhempi tai vanhemmat eivät voi hoitaa lasta
eikä kukaan omaisista voi olla lapsen turvana. Tilanne voi tulla eteen, kun vanhempi uupuu tai joutuu sairaalahoitoon, eikä
lähiverkostoa saada avuksi heti lapsen/lasten tueksi. Lapsen kotihoitoa voidaan tarjota myös sijaishuollossa olevan lapsen
perheille.

 

Ympärivuorokautinen lasten kotihoito

 

Lasten ympärivuorokautinen kotihoito on palvelu, jota tarvitaan silloin, kun vanhempi tai vanhemmat eivät voi hoitaa lasta, eikä kukaan omaisista voi olla lapsen turvana.

Tilanne voi tulla eteen, kun vanhempi uupuu tai joutuu sairaalahoitoon, eikä lähiverkostoa saada avuksi heti lapsen/lasten tueksi.

Lapsen kotihoitoa voidaan tarjota myös sijaishuollossa olevan lapsen perheille.