Kouluun saattaminen

 

Saattamis-palvelumme tarjoaa lapselle tai nuorelle turvallisen aikuisen koulumatkojen ajaksi. Kouluun saattamisen avulla turvataan lapselle koulutyöskentelyn jatkuvuus silloin, kun hänellä on vaikeuksia tai haasteita aamuisin lähteä ja saapua kouluun. Kouluun saattamisen avulla myös vanhemmat saavat tarvitsemansa tuen lapsen koulunkäynnin turvaamiseksi, tiedon turvallisesta koulumatkasta ja mahdollisuuden luottaa siihen, että päivittäinen koulunkäynti mahdollistuu.

 

Koulutukihenkilö

 

Koulutukihenkilö tuottaa lasta tai nuorta koskevaa informaatiota koulutyöskentelyn haasteista ja ongelmakohdista. Lisäksi havainnoinnin kautta saadaan arvokasta tietoa lapsen voimavaroista ja vahvuuksista.

Työskentelyn tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla lapsen koulutyöskentelyyn voidaan kohdentaa oikeita tukitoimia sekä yksilöllisiä menetelmiä.